Artikelen in rubriek Technische commissie

Technische commissie, hoe gaan we hiermee om?

Veel verenigingen van eigenaars kennen een technische commissie. De vraag die wij vaak stellen is: wat zijn de taken en bevoegdheden van de technische commissie? Daar wordt nogal verschillend over gedacht. Er zijn VvE’s die van mening zijn dat het vooral een commissie is die zelf de handen uit de mouwen moet steken. Niet alleen een signalerende functie, maar ook het verrichten van reparaties aan installaties van het woongebouw. Binnen een VvE zijn er vaak eigenaars die een technisch verleden c.q.

Werkafspraken Technische Commissie.

De technische commissie vervult binnen een Vereniging van Eigenaars een zeer nuttige functie. Huidige woongebowen beschikken tegenwoordig over veel technische faciliteiten waar zekerheid en continuteit van wordt gevraagd.

Centrale stalling scootmobielen

Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen?

De volgende aspecten zijn daarbij van belang:
Aantal plaatsen in verhouding tot het aantal woningen
Het aantal bewoners met een scootmobiel is afhankelijk van een aantal kenmerken als leeftijd en mobiliteit, maar ook van het WVG-beleid. De ene gemeente verstrekt in verhouding meer scootmobielen dan een andere gemeente. Ervaringsgegevens van vergelijkbare complexen in dezelfde gemeente geven nuttige informatie.