Artikelen in rubriek Kascommissie

Het beveiligen van bank tegoeden van uw VvE

Preventieve maatregelen tegen fraude Welke preventieve maatregelen kunt u treffen om fraude tegen te gaan en in ieder geval zo spoedig mogelijk te ontdekken?Auteur; drs. Maarten den Ouden RA. 

Liquide middelen van de VvE.

"Liquide middelen" zijn het kasgeld en de banktegoeden. Werkt uw VvE nog met contante betalingen? Dan is dat eigenlijk in strijd met de voorschriften in het modelreglement. Artikel 43 lid 2 van het modelreglement (ik ga even uit van het modelreglement van januari 2006) verplicht het bestuur namelijk om ‘de kasmiddelen van de vereniging te plaatsen bij een bank op een rekening ten name van de vereniging’.Auteur: drs. Maarten den Ouden.

Het belang van een goede kascommissie DEEL 1.

“Vertrouwen is goed, de controle moet óók goed zijn” is het motto dat ik vaak aan VvE-bestuurders voorhoud.  In de praktijk blijkt helaas maar al te vaak, dat het vertrouwen wél goed was (maar ten onrechte; men was te goed van vertrouwen) en de controle niet. En dan krijg je situaties als in Halfweg, waar een penningmeester enkele jaren ongemerkt kon frauderen. Hij eigende zich zo’n € 11.000 uit de kas van zijn VvE toe en gebruikte dit geld voor zijn gokverslaving.   

Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars.

Kascommissiegids voor Verenigingen van Eigenaars: Alle financiële regelgeving voor VvE's overzichtelijk op een rijtje.