Artikelen in rubriek Public Relations

Tevredenheidsenquete binnen de Vereniging van Eigenaars.

Tevredenheidsonderzoek 

Een Vereniging van Eigenaren heeft over het algemeen te maken met onderwerpen die verband houden met juridische en financiële zaken, onderhoud en instandhouding van het appartementengebouw, bestuurlijke kwesties en bijvoorbeeld ook klachten van eigenaren.

Al deze zaken kunnen al heel snel aanleiding zijn tot onduidelijkheid, misvattingen en in het ergste geval groot verschil van inzicht tussen bijvoorbeeld het bestuur en de eigenaren van een appartementencomplex.

Communicatie en informatie zijn de sleutelwoorden om al deze misvattingen op voorhand te voorkomen maar dan nog kunnen zich aanzienlijke verschillen van mening voordoen die tot conflicten kunnen leiden.

Om te weten wat er leeft binnen uw Vereniging van Eigenaren hebben wij voor u een "Tevredenheids Enquête" opgesteld die het mogelijk maakt om de mate van tevredenheid of ontevredenheid binnen uw Vereniging van Eigenaren te meten.

De huisstijl van de Vereniging van Eigenaars.

Volgens “van Dale” wordt onder huisstijl verstaan;

de visuele presentatie van een organisatie….. bijvoorbeeld een Vereniging van Eigenaars.

Een goede huisstijl is eigenlijk een “vingerafdruk”van de Vereniging van Eigenaars

Zorgvuldige berichtgeving naar de pers.

Zorgvuldige berichtgeving naar de Pers.Vooraf:Verstuur slechts een persbericht als u werkelijk nieuws te melden heeft.Een ‘embargo’ heeft geen rechtsgeldigheid.Tijdens het schrijven: