Artikelen in rubriek VvE beheer

Certificering beheerder

De gecertificeerde beheerder

De professionalisering van de VvE beheerder is een belangrijke ontwikkeling binnen het beheer van de VvE. De complexiteit van beheer, de toenemende wet en regelgeving dwingt VvE beheerders om “bij de tijd” te blijven. Voor het bestuur van een VvE is het vaak lastig te beoordelen wat nu precies een goede beheerder is. Gelukkig is er inmiddels de persoonlijke certificering voor VvE beheerders. Natuurlijk is een certificering geen garantie voor de persoonlijke verhouding tussen beheerder en het bestuur van de VvE maar het zegt wel iets over de professionaliteit van de beheerder. 

Ook voor uw kleinere VvE Beheer kantoor certificatie goed haalbaar.

Een veel voorkomende misvatting in VvE wereld: onze VvE Beheerder is zo klein, dat hij zich niet hij kan zich niet laten certificeren. Onjuist! Ook kleinere kantoren kunnen zich laten certificeren voor het certificaat Beheerders van Verenigingen van Eigenaars en zo hun kwaliteit borgen.

VvE beheerder en de beheerderovereenkomst

Veel VvE’s geven het beheer van het wooncomplex uit handen aan een externe [professionele] beheerder. Die samenwerking zal in de meeste gevallen op papier worden vastgelegd in een beheerderovereenkomst. Een overeenkomst die meestal niet vreemd is van een grote hoeveelheid ‘kleine lettertjes’. Wat mag en moet er eigenlijk geregeld worden in de beheerderovereenkomst? Een korte bespreking.

Beheer uitbesteden of zelfdoen?

Eigenaren van een appartement zijn wettelijk verplicht zich te verenigen in een Vereniging van Eigenaars (VvE). Deze VvE is onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle woningen van binnen de VvE. Dit maakt de VvE een interessante partij voor de bouwkolom om te bewerken. De bewerking van deze partij wordt vereenvoudigd doordat veel consumenten het beheer uitbesteden aan een gespecialiseerd VvE beheerkantoor. Dit blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat in de zomer van 2012 is uitgevoerd onder ruim 100 particuliere eigenaren van een appartement.

SMS Alert unieke service aan appartement eigenaars.

Het succes van beheer van een Vereniging van Eigenaars valt en staat  met informatie en communicatie. VvE leden willen nu eenmaal goed geïnformeerd zijn over zaken die direct betrekking hebben op de eigen woonsituatie. Apartwonen biedt besturen en beheerders van Verenigingen van Eigenaars nu de mogelijkheid om op eenvoudige wijze direct te communiceren met appartement eigenaars. 

Is de beheerder een facility manager?

Van de beheerder van Verenigingen van Eigenaars of een serviceflats wordt in deze tijden veel professionaliteit gevraagd. Maar, wie en wat is de beheerder eigenlijk? Wikipedia geeft de volgende definitie over de beheerder; Een manager of beheerder is iemand die management activiteiten beoefent.  

Model Beheerder overeenkomst.

Het uitbesteden van de beheerderfunctie binnen een Vereniging van Eigenaren is een complexe zaak. In algemene zin kan gesteld worden dat het hier vaak een maatwerkoplossing  betreft. De VvE kan immers afspraken maken over de mate van dienstverlening. De functie van beheerder binnen een VvE is zo veelzijdig dat het zeer wel  mogelijk is om tot een praktische maar ook efficiënte  taak en/of functieverdeling te komen tussen de VvE en de externe beheerder.
Natuurlijk is het ook mogelijk om alle taken uit te besteden, maar wat zijn dan die taken precies? 

VvE beheer, zelf doen of uitbesteden . . .

Beheerderfunctie zelf doen of uitbesteden?Een Vereniging van Eigenaren is gebaat bij het voeren van een goede administratie. Een volledig inzicht in de financiële positie van een V.v.E. betekent dat de leden vertrouwen hebben in de exploitatie van het appartementencomplex en het beheer van de maandelijkse service bijdrage die de leden inbrengen. Voor het beheer van de administratie van een V.v.E. zijn er momenteel veel mogelijkheden zoals;1.Het geheel uitbesteden van de beheerderfunctie.