Artikelen in rubriek Bestuurlijke zaken VvE

Meer kwaliteit, minder middelen!

Nieuwe tijd vraagt om nieuwe organisatievormen

De verzorgingsstaat is een verrijking. Iets om trots op te zijn. Helaas is inmiddels een verarming ontstaan van de verantwoordelijkheid, voor onszelf én anderen. Hierdoor is de verzorgingsstaat onbetaalbaar geworden. Wel worden we ons als maatschappij steeds meer bewust van onze verantwoordelijkheid en schuiven we niet alles meer af op Vadertje Staat. Over het nemen van verantwoordelijkheid, het tonen van bevlogenheid en het optimaal gebruikmaken van energie.

Minister Donner over de professionele beheerder van VvE’s.

Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken over het functioneren van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars (VvE’s).1. Wie ziet toe op het functioneren van professionele beheerders van Verenigingen van Eigenaars?
2. Waar kunnen leden van Verenigingen van Eigenaars met hun klachten terecht?
3. Kunt u de Kamer informeren over de werkzaamheden en het functioneren van de Stichting VvE Belang?  Wie ziet toe op het functioneren van deze stichting? Wie zijn bij deze stichting aangesloten?
4. Hoe functioneert de SKW – certificatie en hoeveel beheerders zijn hierbij aangesloten

Machtiging aan de beheerder

 De A.L.V. heeft een positief besluit genomen over een machtiging aan de beheerder voor het verrichten van rechtshandelingen voor de duur van de beheerderovereenkomst. Is dat juridisch gezien juist of moet dit besluit jaarlijks worden genomen?

Procedure handhaving rechtsgeldige besluiten Algemene Leden vergadering.

Procedure handhaving rechtsgeldige besluiten binnen de Vereniging van Eigenaars.Als het gaat om het handhaven van rechtsgeldige besluiten die zijn genomen in de Algemene Leden Vergadering kan het soms een probleem zijn om dit allemaal in goede banen te leiden.  Met handhaven wordt in dit verband bedoeld “er voor zorgdragen dat de regels van het Huishoudelijk Reglement ook daadwerkelijk worden uitgevoerd cq worden nagekomen”.

De rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit.

Rechtsgeldigheid van een bestuursbesluit. Het bestuur van een VvE heeft voor de VvE een rechtsbijstandverzekering afgesloten. Een van de appartementseigenaren is van mening dat het bestuur deze verzekering niet had mogen afsluiten en dat deze per direct dient te worden beëindigd. Volgens het bestuur kan een dergelijke verzekering wel worden afgesloten en is tussentijdse beëindiging van de verzekering niet mogelijk. Wie heeft er gelijk?

Functies en bevoegdheden binnen de VvE.

FUNCTIES EN BEVOEGD-HEDEN BIJ DE VERENIGING VAN EIGENAARSOp de parkeerplaats van de Vereniging van Eigenaars "Altijd Schijnt de Zon" ontmoeten de administrateur (A) en de voorzitter (V) elkaar:

De noodzaak tot communiceren.

Communiceren net zo belangrijk als adem halen!!

Soms wordt ik zelfs wel eens flauw van, ik bedoel al dat gehamer op communicatie. Telefoon, internet, e-mail, twitter, facebook, linkedin en wat al niet meer. Communicatie is zo langzamerhand een mega product geworden en de ICT wereld  wil ons doen laten geloven dat we alles moeten weten en vooral op ieder moment van de dag. persoonlijk denk ik dat juist hierdoor de essentie van communicatie vaak verloren gaat. Te veel en vaak overbodige en laten we niet vergeten onzin informatie maakt de mens verwarrend en oppervlakkig. En ik hoor het de appartementeigenaar al zeggen; en dan ook nog de VvE!!

Hoe risicovol is de bestuurdersfunctie binnen een VvE.

Als bestuurslid van een Vereniging van Eigenaars is het belangrijk om een inventarisatie te maken van de risico’s die u als bestuurder en Vereniging van Eigenaars loopt.Net als bedrijven en particulieren heeft een VvE vooraf rekening te houden met risico’s die op allerlei manieren kunnen plaatsvinden. Waar het om gaat is dat u als bestuurder cq VvE zich bewust bent van deze risico’s en eventueel maatregelen neemt om bepaalde risico’s af te dekken.

Procedure handhaving rechtsgeldige besluiten binnen de VvE.

Als het gaat om het handhaven van rechtsgeldige besluiten die zijn genomen in de Algemene Leden Vergadering kan het soms een probleem zijn om dit allemaal in goede banen te leiden. Met handhaven wordt in dit verband bedoeld “er voor zorgdragen dat de regels van het Huishoudelijk Reglement ook daadwerkelijk worden uitgevoerd cq worden nagekomen”. In algemene zijn wij van mening dat “handhaving” van rechtsgeldige besluiten dus ook het Huishoudelijk Reglement bij voorkeur en alleen moet worden uitgevoerd door de beheerder van de Vereniging van Eigenaars. De beheerder vervult een onafhankelijke positie binnen de VvE, is ter zake deskundig en dus professioneel in de procesbewaking en een eventuele juridische afwikkeling.

Rechtsgeldig besluit

Tijdens onze laatste vergadering van eigenaars was de opkomst jammer genoeg te laag om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Er stonden op de agenda namelijk belangrijke punten waarover gestemd had moeten worden. Hoe kunnen wij bereiken dat binnen afzienbare tijd daarover alsnog kan worden gestemd en zijn daar concrete regels voor?

VvE Lindenlaan

Pagina's