Artikelen in rubriek Vergadertechniek

Voorjaarsvergadering in zicht

Het jaar 2014 is al weer ruim twee maanden oud en veel bestuursleden en beheerders buigen zich over de agenda van de algemene leden vergadering van de VvE.  Vaak zie je een overvolle agenda en een vergadering die meer dan twee uren gaat duren.Natuurlijk, er moeten besluiten worden genomen en natuurlijk moeten alle eigenaars voldoende geïnformeerd zijn over het wel en wee van de VvE. De praktijk geeft aan dat eigenaars eigenlijk best gemotiveerd zijn om een A.L.V. bij te wonen echter wel onder bepaalde voorwaarden. 

Vergaderen, hou je aan de BOB formule.

Het is gemakkelijker regeringen omver te werpen dan gewoontes en denkwijze.  
We vergaderen wat af met z'n allen. Zeker bij de overheid. Uren, dagdelen en soms hele dagen. En dan al die problemen die je met vergaderen hebt:

Vergaderen met humor.

Wordt er in uw vergaderingen wel eens gelachen?  Humor is smeerolie voor vergaderingen. Met een welgemikte kwink-slag kan een voorzitter een spraakwaterval tot stilstand brengen of een zwijgzame oester kraken, zoals Ali Baba de berg ontsloot met de spreuk 'sesam open u'. Een voorzitter dient evenwel salonfähig te blijven. Als hij iemand op een on-verhoeds moment onderbreekt met de opmerking: 'u bent net een trein met dien verstande dat een trein stopt als de draad breekt', gaat hij over de schreef.  

Tips voor een doelmatige en aangename vergadercultuur.

Tips voor een doelmatige en aangename vergadercultuur.Vergadertijd optimaal benuttenVergader niet over punten, dieonbelangrijk zijnslechts een deel van de aanwezigen aangaatmeer informatie vereisenanders afgehandeld kunnen worden: informeel, bilateraal, schriftelijk, e-mail, telefonisch.Vergader niet langer dan nodig; ga uit van één tot anderhalf uur per vergadering.Voorbereiding