Artikelen in rubriek Boekhoudregels

BTW verhoging per 1 oktober 2012.

Zoals u weet gaat de BTW per 1 oktober 2012 van 19  naar 21 %. Het laag tarief van 6% blijft ongewijzigd. Maar wat betekent deze BTW verhoging voor de Vereniging van Eigenaars?
Hoe staat het bijvoorbeeld met de BTW voor doorlopende onderhoudscontracten.  De rijksoverheid heeft op 14 vragen een duidelijk antwoordt geformuleerd die helderheid verschaffen in deze vragen.  

Model Financieel protocol

Het "Model Financieel protocol" is een samenvatting van afspraken tussen beheerder en bestuur c.q. A.L.V. van de Vereniging van Eigenaars.Het protocol geeft inzicht in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van verschillende actoren binnen de Vereniging van Eigenaars. Het Model protocol kan naar eigen inzicht worden aangepast. 

Voldoet de jaarrekening aan de wettelijke eisen

“Aan welke eisen moet de jaarrekening van een VvE voldoen?”. Deze vraag wordt vaak gesteld. Drs. Maarten den Ouden RA, auteur van De Kascommissiegids voor VvE’s, zet de wettelijke eisen voor u overzichtelijk op een rijtje. 

Good Governance

Iedere Vereniging van Eigenaars heeft er mee van doen “de Jaarrekening”. Het afleggen van financiële verantwoording is wettelijk in het appartementsrecht geregeld en de Vereniging van Eigenaars stelt dan ook over het boekjaar een jaarrekening op om deze vervolgens te laten controleren door de kascommissie en te laten goedkeuren in de Algemene Leden Vergadering. Maar is deze jaarrekening wel voor iedereen even inzichtelijk en begrijpelijk? Mijn ervaring is dat jaarrekeningen vaak moeilijk te lezen zijn en als je slechts eenmaal per jaar van de VvE een uitvoerige jaarrekening voorgeschoteld krijgt dan is het best lastig deze inhoudelijk goed te kunnen beoordelen.

Checklist inkomsten VvE.

Met deze checklist kan de beheerer of de kascommissie heel gemakkelijk alle inkomsten van de VvE conroleren.Bron: kascommissiegids.

Wettelijke termijn financiele verantwoording verstreken.

Een VvE houdt, zeven maanden nadat het boekjaar is verstreken, een algemene ledenvergadering. Echter, in het huishoudelijk reglement wordt bepaald dat een ALV moet worden gehouden binnen zes maanden nadat het boekjaar is afgesloten. Wat zijn hiervan de consequenties? Kunnen er nu geen rechtsgeldige besluiten worden genomen?

Reservefonds voor meerjaren onderhoud.

Uit de praktijk is gebleken dat het bij veel VvE’s slecht is gesteld met het plegen van grootonderhoud. Hier werd weinig tot geen geld voor opzij gezet, terwijl dit juist voor de lange termijn noodzakelijk is. De wetgever heeft daarom bepaald dat het instandhouden van een reservefonds verplicht wordt gesteld. Maar waar dient dit reservefonds voor? En hoeveel moet jaarlijks gereserveerd worden? In het onderstaande volgt een korte uiteenzetting van het één en ander.