Artikelen in rubriek Gebundelde lening voor VvEs

VvE Crowdfunding: een kans voor sparende en lenende VvE’s?

VvE Crowdfunding: een kans voor sparende en lenende VvE’s?

Toelichting minister Blok aan Tweede Kamer over energiebesparing en subsidie

Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst heeft op 07 oktober 2016 in een schrijven aan de Tweede Kamer uitleg gegeven over de wijze waarop de impuls van 100 miljoen euro voor energiebesparing zal worden verdeeld.

              Voor verenigingen van eigenaars is in de begroting een bedrag van 61 miljoen euro                     gereserveerd voor energiebesparende maatregelen en advieskosten.

Gemeente Lelystad helpt bij Duurzaamheids-lening.

Heeft u een eigen huis of appartement en wilt u energie besparen of de woning verduurzamen’?Gemeente Lelystad helpt u bij het investeren in energiebesparendemaatregelen en biedt een financieel aantrekkelijke regeling aan. Door de Duurzaamheidslening krijgen particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaars (appartementengebouwen) een steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen of systemen, zoals isolatie of het duurzaam opwekken van energie. Door de Duurzaamheidslening wordt het extra aantrekkelijk om deze maatregelen te financieren, omdat de rente van de lening 3% lager ligt dan de marktrente (dit betreft de door SVn vastgestelde rente).

Evaluatie Gebundelde Lening voor VvE's

Evaluatie van het experiment ‘Gebundelde Individuele Leningen’Voorwoord evaluatie rapport; Garanties tot aan de voordeur. {SEV}Garanties tot aan de voordeur. Deze uitdrukking gebruikt men om de situatie te beschrijven dat je met een product dat niet aan je verwachtingen voldoet, bij niemand terecht kunt om verhaal te halen of om het te ruilen.

Gemeenten helpen VvE's bij verbeteren van appartementen-complex.

Eigenaren van de drie geselecteerde flats in de Westwijk van Vlaardingen staan positief tegenover een gemeentelijk project voor particuliere woningverbetering en zijn bereid te investeren. De Verenigingen van Eigenaren (VvE's) kunnen zo achterstallig onderhoud aan de flats wegwerken, de uitstraling van de flats verbeteren en energiebesparende maatregelen treffen. 

Pilot financiering voor Verenigingen van Eigenaars

In Enschede, Nijmegen en Voorburg loopt sinds begin februari het proefproject Financiering Verenigingen van Eigenaren, een gezamenlijk initiatief van het ministerie van VROM, SVn en de drie betrokken gemeenten. Het experiment duurt een half jaar. VROM heeft voor het proefproject een bedrag van bijna 227.000 euro beschikbaar gesteld.