Artikelen in rubriek Subsidie glasisolatie

Subsidie op HR++ en Triple glas.

Subsidie op HR++ en Triple glas.

Het is vanaf 15 september opnieuw mogelijk subsidie te krijgen op isolatie- en triple glas. Belangrijk verschil met de regeling die voor de crisisjaren gangbaar was, is dat een woningeigenaar alleen subsidie kan aanvragen indien hij minimaal twee soorten energiebesparende maatregelen laat uitvoeren.

Wat is HR- glas.

HR-glas (HR++ glas)
HR-glas is zeer goed isolerend glas dat bestaat uit twee gescheiden glasplaten met een vrijwel onzichtbare metalen laag (coating) op het glas, eventueel in combinatie met een gasvulling in de spouw tussen de glasplaten.
Het type HR-glas is te vinden op de aanduiding in de aluminiumstrip tussen de twee glasplaten. De maximale U-waarde bedraagt:
2,0 W/m2K voor HR-glas 
1,6 W/m2K voor HR+ glas 
1,2 W/m2K voor HR++ glas 

Subsidieregeling isolatieglas.

Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas

De overheid wil eigenaar-bewoners stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen in de eigen woning. Specifiek voor het laten plaatsen van isolatieglas heeft het ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie een budget van € 45 miljoen beschikbaar gesteld.

Met ingang van 1 oktober 2009 is de Tijdelijke subsidieregeling isolatieglas in werking.

De regeling werkt volgens de waardebonsystematiek. Dit betekent dat eigenaar-bewoners en Verenigingen van Eigenaars (VvE’s) vanaf 1 oktober 2009 een waardebon kunnen aanvragen via Meer Met Minder. U kunt een waardebon aanvragen tot en met 31 december 2010. Hierbij geldt dat als het budget van € 45 miljoen op is het ook niet meer mogelijk is om een waardebon aan te vragen. Ook eigenaar-bewoners en VvE’s die isolatieglas hebben laten plaatsen in de periode 1 juli 2009-1 oktober 2009 hebben een waardebon nodig. De waarde van de waardebon is gekoppeld aan het aantal vierkante meter isolatieglas dat wordt geplaatst. Na het verkrijgen van de waardebon wordt deze waardebon door de eigenaar-bewoner ingeleverd bij de glaszetter.

In de bijlage treft u de algemene voorwaarden waaraan VvE's bij het verkijgen van de subsidie moeten voldoen.