Artikelen in rubriek Energiesubsidie

Energie bespaarlening

Nationaal Energiebespaarfonds verstrekt 10.000e Energiebespaarlening

Het Nationaal Energiebespaarfonds is de 10.000e Energiebespaarlening verstrekt. Deze Energiebespaarlening is verstrekt in Enschede. Er is tot op heden voor ruim 151 miljoen euro aan leningen verstrekt.

Particulieren en bedrijven kunnen blijven rekenen op subsidie voor zonnecollectoren.

Particulieren en bedrijven kunnen blijven rekenen op subsidie voor zonnecollectoren.

Particulieren investeren steeds meer in het zelf opwekken van energie, vooral in de vorm van zonnecollectoren. Vooral de mogelijkheid voor kleinverbruikers energie niet gebruikte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet – de zogeheten saldering – verklaart de toegenomen populariteit.

Regionale subsidies

Plan van aanpak energiebesparing gebouwde omgeving.

In het kader van de Europese klimaatdoelstellingen van 20% CO2 reductie in 2020 moet ook in de gebouwde omgeving energie worden bespaard.
De gebouwde omgeving is goed voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland, heeft een groot besparingspotentieel en kan daardoor een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen, ook op de langere termijn. Er zal een forse inspanning nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. 

Facsheet subsidie zonneboiler.

In deze factsheet vindt u een korte beschrijving over de zonneboiler en over hoe u subsidie kunt aanvragen.

Voor zonneboilers ligt nog genoeg subsidie.

Voor zonneboilers ligt nog genoeg subsidieEr is nog volop subsidie aan te vragen wanneer u een zonneboiler op uw dak wilt leggen. Een zonneboiler maakt warm water met hulp van de zon en dat scheelt uitstoot van broeikasgassen. De subsidiepot voor zonneboilers (32 miljoen euro) is zeker nog voor de helft vol.