Lees het

Woon-
journaal

onze
maandelijkse
nieuwsbrief


Is mijn VvE wel
wakker (genoeg) ?
Doe de

VvE Scan

En u weet
hoe het er voor staatBlijf op de hoogte
met een gratis

Abonnement

Toegang tot honderden artikelen
met informatie voor uw VvE

Nieuwe artikelen:

Nieuwe richtlijn liften

Inspectie SZW heeft de Notified Body-aanwijzing van het Liftinstituut vernieuwd op grond van het Warenwetbesluit liften 2016. De nieuwe aanwijzing is gebaseerd op de door het Liftinstituut verkregen uitbreiding van de accreditatiescope op de nieuwe Liftenrichtlijn 2014/33/EU (zie www.rva.nl).

Concrete afspraken voor MJOP.

Vereniging van Eigenaren moet concrete afspraken maken voor onderhoud gebouw

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) moeten voldoende geld beschikbaar hebben voor noodzakelijk onderhoud en herstel van hun gebouwen. Daarvoor moeten zij elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex reserveren. Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten.

Wonen met een beperking

Mensen met een langdurige fysieke, psychische, verstandelijke, intellectuele of zintuiglijk beperking staan vaak, meestal ook letterlijk, voor de nodige problemen. Om barrières te slechten en hen een kans te geven gewoon mee te doen bepaalt artikel 1 van de grondwet dat discriminatie “op welke grond dan ook” verboden is. Bovendien heeft Nederland op 14 april 2016 het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Het verdrag bepaalt dat mensen met een beperking o.a. op het gebied van wonen gelijke rechten moeten krijgen.

Gratis energieadvies op maat.

Meter

Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) kunnen gratis energieadvies van de gemeente krijgen. Een deskundig adviseur komt op bezoek en kijkt wat de mogelijkheden zijn om energie te besparen of zonnepanelen te plaatsen. De energieadviseur kan ook helpen bij het besluitvormingsproces in de VvE.

Transformatie van serviceflats

Open huis

De klassieke serviceflat in een nieuw jasje heeft in de huidige tijd volop kansen, wellicht zelfs meer dan de afgelopen decennia. Complexen kunnen bij uitstek profiteren van de vergrijzing, de veranderingen in de financiering van de langdurige zorg en de toenemende zelfstandigheid van ouderen. Veel serviceflats kampen echter met andere zorgen, waardoor besturen deze kansen nauwelijks weten te benutten. In de afgelopen jaren zijn sommige serviceflats verkocht of verhuurd aan externe partijen die de complexen ingrijpend hebben herontwikkeld.

Reiniging van kunststoffen geveldelen

Flat

Kunststoffen worden in gevels toegepast als kozijnen, gevelbeplating, coilcoatings en dichtingsrubbers. De toegepaste kunststoff en zijn zeker niet onderhoudsvrij en kunnen door verkeerde behandeling zwaar beschadigen.

 

Bron: OSB. de brancheorganisatie voor de schoonmaak.

 

Abonneren op Voorpagina-feed